Josefov

Barokní pevnost Josefov naleznete ve stejnojmenném městě u města Jaroměř.

Pevnost Josefov - unikátní vojenský komplex pevnostního opevnění naleznete ve městě Jaroměř přibližně 5km od Velichovek. Již od počátku zahájení stavby byla pevnost koncipována jako samostatné pevnostní město. V srdci pevnosti se budete pohybovat po pravoúhlých ulicích s domovní zástavbou, přes náměstí s kostelem, jehož věž spatříte již z dálky při příjezdu k městu. Svoji velikostí a významem je Josefov srovnatelný například se známým Terezínem či německým Koenigsteinem. Síla pevnosti spočívala v mohutnosti opevnění, palebné síle, takzvaných suchých příkopech, ale také v důmyslném podzemním bludišti minových chodeb.

Samotná pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 na podnět císaře Josefa II. Důvodem ke stavbě takto rozsáhlého pevnostního komplexu byla ochrana hranic proti výbojnému Prusku. Pevnost Josefov byla ve své době ojedninělým projektem, který vyčníval svojí vojensko-technickou vyspělostí, patřil mezi nejvyspělejší pevnosti nejen v habsburské monarchii, ale v celé Evropě.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.